Een druk bezocht eerste webinar

Op dinsdag 7 juli was de mogelijkheid om vanaf je eigen huiskamer live mee te kijken naar een eerste presentatie over Nieuw Boekhorst. Ruim 130 mensen maakten hier gebruik van. Ze werden verwelkomd door wethouder Marlies Volten die de ambitie van gemeente Teylingen deelde. Daarnaast nodigde ze iedereen uit om de komende periode mee te blijven denken en praten over de plannen voor Nieuw Boekhorst.

Projectleider Arjan Stegeman gaf uitleg over de kenmerken van een grote gebiedsontwikkeling; een meerjarig proces waarbij verschillende onderwerpen (zoals wonen, mobiliteit, duurzaamheid, natuur en voorzieningen) samenkomen. Ook lichtte ze de samenwerking met de vijf marktpartijen toe.

Vanuit stedenbouwkundig bureau Echo presenteerde Tim Tutert de analyse die is gedaan naar het gebied. Vanuit hier wordt de komende periode een plan uitgewerkt. Dit gebeurt ook met input vanuit de omgeving. Aansluitend konden mensen via de chat vragen stellen en aandachtspunten doorgeven. Onder andere de onderwerpen autoverkeer, betaalbare woningen en behoud van groen kwamen meerdere keren aan bod.

Wil je hele webinar terugkijken? Klik dan op deze link.

Tijdens de zomerperiode kunnen mensen een digitale enquête invullen om Echo input te geven voor de verdere stappen. Na de zomer wordt de stap gezet richting een landschappelijk raamwerk waarover een nieuw participatiemoment wordt georganiseerd.