Plan en proces

In het poldergebied waar vroeger ook het kasteel Boekenburgh heeft gestaan, komt Nieuw Boekhorst. De nieuwste wijk van Voorhout. De planvorming voor Nieuw Boekhorst staat aan het begin. Tot 2023 werken we een visie op het gebied uit tot een concrete invulling. Dit doen gemeente Teylingen en zes marktpartijen bewust samen met de omgeving. We nodigen je daarom uit om mee te denken en te praten. Dat kan onder andere tijdens bijeenkomsten, meedenksessies en enquêtes. We organiseren dit zowel digitaal als ‘fysiek’. Benieuwd? Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het proces.

De ontwikkeling van Nieuw Boekhorst is een open plan proces. Stap voor stap wordt de invulling van de wijk concreter en tussentijds is het mogelijk om bij te sturen. Hieronder vind je een planning op hoofdlijnen:

 

juli besluitvorming gemeenteraad (vaststelling gebiedsvisie)

Om vervolgens zo snel mogelijk met Nieuw Boekhorst aan de slag te kunnen, wordt nagestreefd het ontwerp bestemmingsplan in het najaar van 2022 ter inzage te leggen.

 

2e helft 2022

Start uitwerkingsfase, met o.a.:   

  • Stedenbouwkundige (deel)uitwerking
  • Ontwikkeling bouwplannen
2023 (medio)

Vaststelling bestemmingsplan

2e helft 2023

Start bouwrijp maken van het gebied

eind 2023

Start verkoop woningen (verwacht)

1e helft 2024

Eerste start bouw woningen

Meedenken

Participatie is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van Nieuw Boekhorst. Op verschillende momenten en manieren kun je meedenken en -praten. Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt, komen verschillende onderwerpen aan bod.

Bij ‘Nieuws’ lees je wanneer een volgend participatiemoment plaatsvindt. Via onze digitale nieuwsbrief blijf je hier ook van op de hoogte. Meld je hieronder aan.

Inspiratie

De gemeenteraad van Teylingen deed tijdens een excursie woningbouwlocaties in de regio aan om inspiratie en kennis op te doen voor de plan- en besluitvorming over de volgende nieuwbouwwijk in Voorhout: Nieuw Boekhorst. Van de inspiratie en lessen die zijn getrokken uit de excursie is een video gemaakt. Bekijk hem hier!

Documenten

Wil je niets missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief
Ontvang relevante updates over het project. Zo blijf je op de hoogte en kun je met ons meedenken.

Wil je precies weten hoe wij met je gegevens omgaan?
Dat lees je in ons privacy statement.