Bestemmingplan gaat in procedure

Een flinke mijlpaal: de samenwerkende partijen ronden momenteel het ontwerpbestemmingsplan voor Nieuw Boekhorst af. In dit bestemmingsplan wordt vastgelegd wat wel en niet gerealiseerd mag worden op een bep… Lees meer

gemeentehuis teylingen

14 sept: informatiebijeenkomst Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Nieuw Boekhorst

Tijdens een informatiebijeenkomst op woensdagavond 14 september kunt u zich laten informeren over de Nota van Uitgangspunten voor het be… Lees meer

vader zoon bollen

Gebiedsvisie Nieuw Boekhorst vastgesteld door gemeenteraad

PERSBERICHT – Nieuw Boekhorst is een geplande woningbouwlocatie aan de rand van Voorhout. De gebiedsvisie hiervoor is donderdag 30… Lees meer

gemeentehuis teylingen

Beeldvormende sessie gemeenteraad

Na de informatie- en participatiebijeenkomst van 23 maart was het natuurlijke moment daar om de laatste stand van zaken van de concept g… Lees meer

moeder dochter tuin

Veel animo voor bijeenkomst concept gebiedsvisie

Tijdens de bijeenkomst is de concept gebiedsvisie toegelicht aan de hand van drie inhoudelijke thema’s: de openbare ruimte (groen en w… Lees meer

Uitnodiging: Informatie- en participatiebijeenkomst gebiedsvisie Nieuw Boekhorst

De concept gebiedsvisie voor Nieuw Boekhorst is in afronding en de gemeente en samenwerkende marktpartijen lichten deze graag toe! We ve… Lees meer

1 2 3 5