Nieuw Boekhorst

Op weg naar een definitieve gebiedsvisie

In 2020 is er hard gewerkt aan de ontwikkelingen in Nieuw Boekhorst. Dit jaar presenteren we een definitieve gebiedsvisie. Maar wat is een gebiedsvisie? En hoe komen we daar? Hoe zo’n proces in elkaar zit, lees je hieronder.

Om tot een definitieve gebiedsvisie voor Nieuw Boekhorst te komen, doorlopen we vier fases;

  • de gebiedsanalyse
  • het landschappelijk raamwerk
  • de concept gebiedsvisie
  • de definitieve gebiedsvisie

De gebiedsanalyse

De start van het project begon op 23 april, 2020 toen de gemeenteraad de projectopdracht voor Nieuw Boekhorst unaniem vaststelde. Dit betekende dat de aanvang van de ontwikkeling was goedgekeurd en de gemeente Teylingen er een nieuwe woonwijk bij gaat krijgen. ECHO Urban Design startte met een grondige analyse naar de historie, waarden en ruimtelijke kenmerken van het gebied. Dit zijn belangrijke uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van Nieuw Boekhorst.

Het landschappelijk raamwerk.

Na een uitvoerige analyse van het gebied, een eerste participatie moment door middel van een webinar (op 7 juli) en veel input uit een digitale enquête was het mogelijk voor ECHO Urban Design om een landschappelijk raamwerk op te stellen. Dit raamwerk biedt de eerste kaders voor de verdere ontwikkeling van Nieuw Boekhorst. Het bevat daarnaast de verschillende aanwezige gebiedssferen ter inspiratie. Op 14 september is dit raamwerk gepresenteerd tijdens een beeldvormende sessie aan de gemeenteraad. Hierop volgend is de inhoud van het landschappelijk raamwerk getoetst bij alle belangstellende door middel van de meedenktafels van 15 oktober. Nadat ECHO Urban Design deze input zorgvuldig heeft verwerkt is op 7 december het vervolg proces gepresenteerd aan de gemeenteraad tijdens een tweede beeldvormende sessie.

Wil je de beeldvormende sessies van de gemeenteraad terugkijken? Klik dan op onderstaande links.

De concept gebiedsvisie

Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van een gebiedsvisie voor Nieuw Boekhorst. Een gebiedsvisie is een gedetailleerd document met de toekomstige plannen voor de nieuwe wijk. Het beschrijft op hoofdlijnen de indeling van Nieuw Boekhorst (inclusief groen en water), de verschillende identiteiten van het gebied en de woningbouwprogrammering. De visie is gebaseerd op de gebiedsanalyse en het landschappelijk raamwerk.

Eind maart presenteren we de concept gebiedsvisie via een webinar aan een breed publiek. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om vragen te stellen en te reageren. Een uitnodiging voor dit webinar ontvang je begin maart. Naar verwachting worden in april deze plannen gepresenteerd aan de gemeenteraad tijdens een oordeelvormende sessie.

De definitieve gebiedsvisie

Na de presentatie van de conceptgebiedsvisie werkt ECHO Urban Design deze visie uit tot een definitieve gebiedsvisie. Hierbij wordt relevante feedback op de concept gebiedsvisie gewerkt. De definitieve gebiedsvisie presenteren we rond de zomer aan alle geïnteresseerden tijdens een nieuw participatiemoment. Volgens de huidige planning neemt de gemeenteraad rond de zomer een besluit over de definitieve gebiedsvisie.