2020
een terugblik op een goede start

Afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet richting de ontwikkeling van Nieuw Boekhorst. Tijdens deze zogenaamde ‘initiatieffase’ wordt hard gewerkt aan een concept gebiedsvisie. Afgelopen jaar konden geïnteresseerden en omwonenden hier op verschillende manieren over meedenken. Dat heeft geleid tot waardevolle bijeenkomsten, goede gesprekken en veel extra kennis over het gebied.

 

Het eerste moment was deze zomer. Maar liefst 130 mensen namen deel aan het webinar van 7 juli en luisterden naar de eerste gebiedsanalyse en uitgangspunten voor Nieuw Boekhorst. Hierop volgde de mogelijkheid om een enquête in te vullen. Dit is bijna 300 keer gedaan, waarmee bureau Echo verschillende ideeën, zorgen en dromen kon meenemen in het ontwerpproces.

In dezelfde periode zijn er één-op-één gesprekken geweest met verschillende stakeholders, waaronder de particuliere grondeigenaren in het gebied. Van de Historische Kring Voorhout en Vereniging Natuurlijke Boekhorstpolder kreeg het projectteam zelfs een rondleiding door de polder. Tijdens een informatieve wandeling met kaplaarzen werd veel lokale gebiedskennis gedeeld. Dit is erg waardevol geweest voor de vervolgstappen in het ontwerpproces. Ook is de gemeenteraad van Teylingen in verschillende presentaties bijgepraat over de stappen die we zetten.

Op basis van alle input uit de zomer en aanvullend onderzoek werkt bureau Echo aan een landschappelijk raamwerk voor Nieuw Boekhorst. Dit raamwerk biedt de kaders voor de verdere ontwikkeling. In vijf digitale ‘meedenktafels’ is dit raamwerk besproken met geïnteresseerden. De onderwerpen groen, water, verkeer en voorzieningen kwamen veelvuldig aan bod. We zijn gewezen op verschillende aandachtspunten, maar hoorden ook veel positieve geluiden over de ontwerprichting die het landschappelijk raamwerk laat zien.

De planning is dat de gemeenteraad dit voorjaar haar oordeel vormt over de concept gebiedsvisie. In deze gebiedsvisie wordt het landschappelijk raamwerk gecombineerd met een eerste stedenbouwkundige hoofdopzet.  Voor die tijd komen we nog bij je terug met een presentatie van dit concept. Bij sommige stakeholders gebeurt dit één-op-één, maar we organiseren in februari of maart ook weer een brede (digitale) bijeenkomst. Er is dan uiteraard ruimte voor vragen, opmerkingen en/of aanvullingen.

Wij willen iedereen enorm bedanken voor jullie tijd, input en interesse in Nieuw Boekhorst. Wat we dit jaar hebben opgehaald uit bijeenkomsten, gesprekken en enquêtes is waardevol geweest in de stappen naar een concept gebiedsvisie. We hopen dat je ook in 2021 met ons mee blijft denken om van Nieuw Boekhorst een prachtige toevoeging aan Voorhout te maken. Houd de nieuwsbrief of www.nieuwboekhorst.nl in de gaten voor de aankomende ontwikkelingen.

Voor nu wensen we je namens het hele projectteam prettig feestdagen
en veel gezondheid toe!