Beeldvormende sessie gemeenteraad

Na de informatie- en participatiebijeenkomst van 23 maart was het natuurlijke moment daar om de laatste stand van zaken van de concept gebiedsvisie voor Nieuw Boekhorst te bespreken in de gemeenteraad van Teylingen. Dit vond plaats op 4 april. De gemeenteraad besluit over een paar maanden over de vaststelling van de gebiedsvisie.    

Na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart is de nieuwe gemeenteraad van Teylingen geïnstalleerd, met bekende en nieuwe gezichten. De presentatie over Nieuw Boekhorst tijdens de raadsbijeenkomst van 4 april startte daarom met een toelichting op de stappen die de afgelopen twee jaar zijn gezet: van gebiedsanalyse naar concept gebiedsvisie. Koen de Boo van ECHO Urban Design en Arjan Stegeman van gemeente Teylingen lichtten vervolgens de inhoud van de concept gebiedsvisie toe.

De presentatie van 4 april was beeldvormend van aard, dat wil zeggen: bedoeld om raadsleden voldoende informatie over de concept gebiedsvisie te geven, zodat zij hier een mening over kunnen gaan vormen. Op 19 april vindt de opiniërende raadsbijeenkomst over Nieuw Boekhorst plaats. Hier kunnen de raadsleden vragen stellen aan het College van B&W, met elkaar van gedachten wisselen en met elkaar in debat gaan. Voor het zomerreces volgt een besluitvormende sessie over de vaststelling van de gebiedsvisie van Nieuw Boekhorst.

Wil je de beeldvormende raadsessie van 4 april terugkijken? Dat kan via deze link (vanaf 1:41:30)