14 sept: informatiebijeenkomst Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Nieuw Boekhorst

Tijdens een informatiebijeenkomst op woensdagavond 14 september kunt u zich laten informeren over de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan van Nieuw Boekhorst. De bijeenkomst vindt plaats van op zijn vroegst 19:15 tot uiterlijk 21:30 in het bestuurscentrum van Voorhout (Raadhuisplan 1 te Voorhout). Er wordt in tijdslots van een half uur uitleg gegeven over de Nota van Uitgangspunten.

Wat is een Nota van Uitgangspunten?

Recent is de gebiedsvisie voor Nieuw Boekhorst vastgesteld. De volgende stap is het maken van een bestemmingsplan, waarmee de nieuwe bestemming juridisch wordt vastgelegd. In voorbereiding op het bestemmingsplan, wordt eerst een Nota van Uitgangspunten gemaakt. In deze Nota zijn de keuzes, wensen, aandachtspunten en eisen voor Nieuw Boekhorst (die in de gebiedsvisie staan) vertaald naar concrete uitgangspunten voor het bestemmingsplan.

U kunt zich tijdens deze bijeenkomst nog niet inschrijven voor een woning of informatie ophalen hierover. Hiervoor worden in de toekomst andere bijeenkomsten georganiseerd.

Aanmelden

Aanmelden voor het event is niet meer mogelijk. Heeft u de vergadering gemist? Bekijk dan hieronder de opname van de vergadering.