14 sept: informatiebijeenkomst Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Nieuw Boekhorst

Tijdens een informatiebijeenkomst op woensdagavond 14 september kunt u zich laten informeren over de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan van Nieuw Boekhorst. De bijeenkomst vindt plaats van op zijn vroegst 19:15 tot uiterlijk 21:30 in het bestuurscentrum van Voorhout (Raadhuisplan 1 te Voorhout). Er wordt in tijdslots van een half uur uitleg gegeven over de Nota van Uitgangspunten.

Wat is een Nota van Uitgangspunten?

Recent is de gebiedsvisie voor Nieuw Boekhorst vastgesteld. De volgende stap is het maken van een bestemmingsplan, waarmee de nieuwe bestemming juridisch wordt vastgelegd. In voorbereiding op het bestemmingsplan, wordt eerst een Nota van Uitgangspunten gemaakt. In deze Nota zijn de keuzes, wensen, aandachtspunten en eisen voor Nieuw Boekhorst (die in de gebiedsvisie staan) vertaald naar concrete uitgangspunten voor het bestemmingsplan.

U kunt zich tijdens deze bijeenkomst nog niet inschrijven voor een woning of informatie ophalen hierover. Hiervoor worden in de toekomst andere bijeenkomsten georganiseerd.

Aanmelden

Wilt u meer weten van de Nota van Uitgangspunten? Dan kunt u zich via de website van Eventbrite registeren voor één van de vier tijdslots:

  • Van 19:30 tot 20:00
  • Van 20:00 tot 20:30
  • Van 20:30 tot 21:00
  • Van 21:00 tot 21:30

 

Bij elk tijdslot krijgt u dezelfde informatie. U hoeft zich dus voor maar één tijdslot in te schrijven, en pas bij aanvang van uw tijdslot aanwezig te zijn. Registeren is gratis, maar wel verplicht en kan tot uiterlijk vrijdag 9 september.

We nemen de presentatie ook digitaal op. Wanneer u niet kunt deelnemen aan één van de informatiebijeenkomsten dan kunt u dit op een later moment terugkijken via deze webiste.

 

Aanmelden voor informatiebijeenkomst