Interview met Hans Diender

Hittestress en waterberging

Voorbereid op extreem weer

Ben je wel eens in een stad geweest waar het erg warm was; nauwelijks schaduw, veel bestrating en amper bomen en planten? Dan kun je last krijgen van hittestress. Je kunt dan je warmte niet goed kwijt en dat heeft gevolgen voor je gezondheid. Ook dieren zijn hier gevoelig voor. Naast grotere temperatuurverschillen zijn de regenbuien in Nederland ook heftiger geworden. Hoe voorkomen we wateroverlast en oververhitting in Nieuw Boekhorst? Hans Diender, expert op het gebied van hittestress en waterberging, legt uit hoe dit is aangepakt. Hans: ‘Nieuw Boekhorst moet het bewijs worden van het duurzame denken dat een stapje verder gaat’.

 

Koele woningen door ze op de juiste plek te zetten

‘Nog voordat het ontwerpen van Nieuw Boekhorst begon, hebben we een analyse gemaakt waar de gevoelstemperatuur in het gebied het heetst en koelst is. Met deze analyse in ons achterhoofd wordt  het stedenbouwkundige ontwerp gemaakt’, vertelt Hans. ‘De windrichting, beplanting en hoe woningen gericht worden op de zon zijn belangrijk om koele woningen te maken. Van het stedenbouwkundige ontwerp maken wij weer een nieuwe hitteanalyse en toetsen zo het ontwerp’.

‘Nieuw Boekhorst moet het bewijs worden van het duurzame denken dat een stapje verder gaat’ 

– Hans Diender

Regenwater waar je het wilt hebben

Hans legt vervolgens uit dat een goed ontwerp van de openbare ruimte wateroverlast beperkt. Daar is in de planvorming van Nieuw Boekhorst veel aandacht voor geweest. ‘Bij flinke regenval wordt het water opgevangen in sloten, greppels, de Buurtvaart en in speciale infiltratieplekken in het groen. Door hoogteverschillen te maken in de openbare ruimte stroomt het water naar de plek die daarvoor bedoeld is en die geen overlast geeft. Daar kan het water langzaam in de grond trekken waardoor het grondwater op peil kan blijven’, aldus Hans.