Nieuw Boekhorst bij de gemeenteraad

Op 31 maart presenteerden we u de concept gebiedsvisie voor Nieuw Boekhorst. Deze gebiedsvisie is ook toegelicht in de commissie Ruimte van de gemeenteraad van Teylingen. Naast de vele positieve reacties op de visie gaf de commissie ook aandachtspunten mee voor de verdere uitwerking

Voor de gemeente Teylingen is Nieuw Boekhorst een belangrijke ontwikkeling om te voorzien in de toekomstige woningbehoefte. De afgelopen maand stond Nieuw Boekhorst drie keer op de agenda bij de gemeenteraad: een beeldvormende sessie op 17 mei, een ‘technische’ werksessie op 10 juni en een oordeelvormende sessie op 15 juni.

Tijdens de oordeelvormende sessie gaven de verschillende fracties hun mening en stelden ze vragen over de concept gebiedsvisie. De volgende belangrijke onderwerpen en aandachtspunten kwamen naar voren:

  • De beschikbaarheid van voldoende goedkope en middeldure woningen, zowel voor huur als koop;
  • Aandacht voor passende, kleinschalige voorzieningen voor de wijk;
  • Voldoende groen in de wijk en waar mogelijk in de vorm van een park;
  • Mogelijkheden om een ‘zelfbewoningsplicht’ in te stellen;
  • De aanwezigheid van sportvelden in Nieuw Boekhorst;
  • Fiets- en voetgangersverbindingen met Noordwijk;
  • Het faciliteren van ‘niet traditionele woonvormen’, zoals een Knarrenhof.

Wethouder Marlies Volten reageerde op de verschillende vragen en verzoeken. Deze worden meegenomen in de verdere uitwerking van de gebiedsvisie. De oordeelvormde sessie van 15 juni is terug te kijken.

Sessie terug kijken (vanaf 1:32:30).

Dit najaar neemt de gemeenteraad een besluit over de gebiedsvisie van Nieuw Boekhorst. Hierna start de volgende fase van de planuitwerking, met onder andere de uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Ook hier nemen we graag wensen, zorgen en ideeën mee van omwonenden en toekomstige bewoners. Via de digitale nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de participatiemomenten.