Presentatie gebiedsanalyse

door stedenbouwkundig bureau Echo

Voor de zomer is de eerste gebiedsanalyse van stedenbouwkundig bureau Echo gepresenteerd. Met een digitale enquête hebben we hierop input gevraagd. Deze enquête is door veel mensen ingevuld. Daar zijn we erg blij mee! Mede door deze input heeft Echo een volgende stap kunnen zetten naar een landschappelijk raamwerk. Dit raamwerk biedt de eerste kaders voor de verdere ontwikkeling van Nieuw Boekhorst.

In dit filmpje vertelt Linde (landschapsarchitect bij Echo) meer over dit landschappelijk raamwerk.