Terugkoppeling meedenktafels

Op 15 oktober was er de mogelijkheid om mee te praten over Nieuw Boekhorst tijdens de meedenktafels. Gedurende deze interactieve sessies zijn belangrijke thema’s uit het landschappelijk raamwerk besproken. Zo werd er onder andere gesproken over de inrichting van openbaar water, het groen en de gewenste voorzieningen binnen de wijk. Deze opgehaalde lokale kennis en verrassende ideeën worden verwerkt in de concept gebiedsvisie. De complete samenvatting van de verschillende sessies en de letterlijke input zijn hieronder te downloaden.

Vervolgstap

Naar verwachting is de concept gebiedsvisie begin 2021 gereed. Deze visie zal gepresenteerd worden tijdens een webinar. Er is vervolgens de gelegenheid om op het concept te reageren. We gebruiken de input om de gebiedsvisie definitief te maken. Te zijner tijd sturen we een uitnodiging voor het webinar en de participatiemomenten die daarna volgen.