Veel animo voor bijeenkomst concept gebiedsvisie

Op woensdag 23 maart presenteerden de gemeente Teylingen en de samenwerkende marktpartijen de concept gebiedsvisie voor Nieuw Boekhorst. Met ongeveer 50 mensen op locatie en bijna 300 digitale deelnemers was de opkomst erg hoog. Van omwonenden tot woningzoekers; iedereen is benieuwd naar de plannen voor Nieuw Boekhorst.

Tijdens de bijeenkomst is de concept gebiedsvisie toegelicht aan de hand van drie inhoudelijke thema’s: de openbare ruimte (groen en water), het woningen- en voorzieningenaanbod en duurzaamheid. Onderaan deze pagina kun je de presentatieslides en de opname van de bijeenkomst terug zien.

Na afloop van de presentatie konden mensen in de zaal en via de online chat vragen stellen. We hebben niet alle vragen op de avond zelf kunnen beantwoorden. Volgende week plaatsen we hier een overzicht van alle gestelde vragen, inclusief een antwoord.

De concept gebiedsvisie presenteren we in april aan de gemeenteraad. De laatste opmerkingen uit de bijeenkomst van 23 maart en raadsbijeenkomst in april verwerken we vervolgens tot een definitieve gebiedsvisie. We verwachten deze eind mei te presenteren. Houd daarom onze digitale nieuwsbrief in de gaten voor een uitnodiging.

Nogmaals dank aan alle aanwezigen op 23 maart. Met jullie input kunnen we de plannen voor Nieuw Boekhorst met elke stap weer iets beter maken.

 

presentatieslides  opname bijeenkomst vraag & antwoord