Vorstelijke voorgangers

Op de plek waar straks Nieuw Boekhorst komt, stond in de Late Middeleeuwen de burcht ‘Huize Boekenburg’. Door archeologisch onderzoek proberen we de exacte locatie van deze burcht te bepalen. Op deze manier willen we zorgen dat eventuele overblijfselen onbeschadigd blijven en misschien wel onderdeel worden van de nieuwe wijk.

Een gespecialiseerd bureau heeft veldonderzoek verricht naar mogelijke archeologische vondsten. Dit gebeurt met boringen en zogenaamd geofysisch onderzoek. Uit het onderzoek is goed terug te zien dat de burcht uit twee fases bestond. Een eerste fase (14e en 15e eeuw) met een ronde bouw, grachten en een mogelijk binnenterrein. In de tweede fase (eind 15e tot eind 18e eeuw) kreeg het kasteel een rechthoekige structuur. Ook was in deze periode waarschijnlijk sprake van een dubbele gracht om het kasteel.

Een andere historische locatie is de voormalige molen aan de Leidse Trekvaart. Uit het veldonderzoek blijkt dat hier hoogstwaarschijnlijk geen ondiepe resten te verwachten zijn. Wel komen de structuren van de molenplaats en omliggende watergangen duidelijk naar voren. Hiermee wordt het mogelijk om de historische molenplaats visueel te maken.

Met de Historische Kring Voorhout (HKV) hebben we goed contact over de archeologische onderzoeken die worden uitgevoerd. De HKV duikt, in opdracht van de gemeente, zelf ook in de geschiedenis van de polder. Met bureauonderzoek en interviews proberen ze een goed beeld te creëren van het leven in het gebied. Generaties lang is het land bewoond en bewerkt. Hierachter zitten mooie verhalen. Deze verhalen bundelen we in een boekje. Dit willen we beschikbaar stellen voor de nieuwe én huidige bewoners op en rond de polder. Meer informatie volgt.