Wonen en natuur kunnen prima samen gaan

In Nieuw Boekhorst gaan mens en natuur samen. Maar hoe gaat dat precies? En is het dan wel een fijne plek om te wonen? Bas van den Broek, verantwoordelijk voor de ecologie tijdens het ontwerpproces van Nieuw Boekhorst, licht dit met plezier toe. ‘De manier van ontwikkelen die bij Nieuw Boekhorst wordt toegepast, waarbij kwalitatieve natuur een belangrijk onderdeel wordt van de woonwijk, is voor mij een belangrijke pijler in de toekomst van Nederland’.

Talloze voordelen voor de mens

‘Meer natuur om ons heen is van onschatbare waarde voor mensen en voor de wijk’, zegt Bas. Als voorbeeld noemt Bas dat een hogere biodiversiteit zorgt voor meer seizoen beleving, ontspanning, tegengaan van hittestress, voorkomen van wateroverlast, leveren van zuurstof en het filteren van de lucht. ‘We kunnen ons bijna niet voorstellen hoeveel de natuur voor ons levert’, stelt Bas. Ook door het verhogen van de biodiversiteit wordt overlast voor de mens door muizen, ratten en insecten beperkt.

 

Kritische doelsoorten trekken andere dieren aan

Bas legt uit hoe in Nieuw Boekhorst de natuur op zijn best wordt. ‘Allereerst kijken we naar de situatie van het moment, nog voordat een ontwikkeling plaatsvindt. ‘Wat voor natuur komt hier van nature voor en waar is het gebied geschikt voor? Hoeveel water is er en met wat voor grondsoort hebben we te maken? Wat komt er in de omgeving al voor aan planten en dieren?’ Deze informatie nemen Bas en zijn collega’s mee in het onderzoek welke diersoorten ook kunnen leven in Nieuw Boekhorst. Bas: ‘We letten op voedselvoorziening, verblijfplaats, veiligheid en voorplanting voor het diersoort.’ De meest kieskeurige en aantrekkelijke diersoorten worden benoemd tot “doelsoorten”. Voor deze doelsoorten wordt de ideale leefwereld gemaakt dat ook een heel scala aan andere dieren en planten aantrekt. Als voorbeeld noemt Bas de groene specht. ‘Deze vogel komt voor in open loofbossen, parken of oude houtsingels. Ze hakken zelf een nest in oudere loofbomen en hun voedsel bestaat voornamelijk uit mieren. Wanneer deze factoren, de oude loofbomen en de mieren, aanwezig zijn, betekent dit dat het gebied ook geschikt is voor veel andere soorten vogels, zoogdieren en insecten die wat minder eisen stellen dan de groene specht. Het kost natuurlijk wel wat tijd voordat het gebied zich tot deze natuurlijke kwaliteit heeft ontwikkeld’.

 

Door vooraf grondig onderzoek te doen komt er in Nieuw Boekhorst mooie, robuuste natuur binnen een leefgebied voor mensen. Bas sluit af: ‘Nieuw Boekhorst wordt een wijk met zowel oog voor mens, plant als dier. Hier realiseren we de ideale gezonde leefomgeving’.

 

 

‘Nieuw Boekhorst wordt een wijk met zowel oog voor mens, plant als dier. Hier realiseren we de ideale gezonde leefomgeving’.

Bas van den Broek