Bestemmingplan gaat in procedure

Een flinke mijlpaal: de samenwerkende partijen ronden momenteel het ontwerpbestemmingsplan voor Nieuw Boekhorst af. In dit bestemmingsplan wordt vastgelegd wat wel en niet gerealiseerd mag worden op een bepaalde plek in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan waar en hoeveel woningen, groen, water en voorzieningen er mogen komen.

In voorbereiding op het bestemmingsplan is eerst een Nota van Uitgangspunten gemaakt. In deze Nota zijn de keuzes, wensen, aandachtspunten en eisen voor Nieuw Boekhorst (die in de vastgestelde gebiedsvisie staan) vertaald naar concrete uitgangspunten voor het bestemmingsplan. Tijdens een druk bezochte informatieavond in september is een toelichting gegeven op deze nota. Hier vindt u de informatiepanelen die daarbij gepresenteerd zijn, en de uitleg daarbij. Op basis van de Nota wordt nu gewerkt aan de teksten van de Toelichting en Regels van het bestemmingsplan en de afronding van alle onderzoeken die daarbij komen kijken.

De verwachting is dat aan het eind van het eerste kwartaal 2023 het (ontwerp) bestemmingplan ter inzage ligt. Je kunt het bestemmingplan dan zelf inzien bij de gemeente. Wanneer dit precies is en hoe je dit kunt inzien maken we bekend zodra we de exacte data weten. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!